Language, F.J. (MS 270)

Home Archives & Manuscripts Manuscript Contents Language, F.J. (MS 270)

Kapteinskap onder die Tlhaping [Chieftainship among the Tlhaping]. Stellenbosch, [1941]

xxv, 495 leaves, 2 maps. 25.5 x 20.5 cm

Typescript (carbon copy); green cloth boards

Proefskrif ingehandig ter verkryging van die D. Phil – graad aan die Universiteit van Stellenbosch

Presented by Prof. I. Schapera 9 July 1969